top of page

Allmänna villkor

Allmänna villkor ("Villkor") är en uppsättning juridiska termer som definieras av ägaren av en webbplats. De anger villkoren för webbplatsbesökarnas verksamhet på nämnda webbplats och förhållandet mellan webbplatsbesökarna och webbplatsägaren.

Villkor måste definieras utifrån varje webbplats specifika behov och karaktär. Till exempel kräver en webbplats för e-handel andra villkor än en webbplats som endast tillhandahåller information.
Villkoren ger webbplatsägaren möjlighet att skydda sig mot potentiell juridisk exponering.

Vad bör dina allmänna villkor innehålla?

 

 1. Vem som får använda din webbplats; vilka krav som finns för att skapa ett konto (ifall det är relevant)

 2. Viktiga kommersiella villkor som erbjuds kunderna

 3. Betalningsmetoder (kredit-/betalkort, PayPal, offlinebetalningar etc.)

 4. Förbehållande av rätten att ändra erbjudande

 5. Garantier och ansvar för tjänster och produkter

 6. Ägande av immateriella rättigheter, upphovsrätt och logotyper

 7. Rätten att stänga av eller avsluta medlemskonton

 8. Skadeersättning

 9. Ansvarsbegränsning

 10. Rätten att ändra och modifiera villkor

 11. Lagföreträde och tvistlösning

 12. Kontaktinformation

Du kan läsa den här supportartikeln för att få mer information om hur du skapar en sida med allmänna villkor.
Förklaringarna och informationen som tillhandahålls häri är allmänna och teoretiska, skrivna för att tillhandahålla information och exempel. Du bör inte förlita dig på den här artikeln som juridisk rådgivning eller som rekommendationer om vad du faktiskt ska göra. Vi rekommenderar att du söker juridisk rådgivning för att hjälpa dig att förstå och skriva dina egna villkor.
bottom of page